Обавештавамо све заинтересоване да ће Средња школа "Свилајнац" у школској 2014/15.години вршити стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију и специјализацију 60 ванредних ученика у образовним профилима: кувар, конобар, аутомеханичар, аутомеханичар специјалиста и механичар грејне и расхладне технике.

контакт телефон: 035/321-408
e-mail: tsmagis@yahoo.com

 

Средња школа "Свилајнац" у Свилајнцу у школској 2014/15.години остварује наставне планове и програме у следећим подручјима:

Гимназија
општи тип  

Економија, право и администрација
економски техничар

Машинство и обрада метала
аутомеханичар  
механичар грејне и расхладне технике  

Трговина, угоститељство и туризам
конобар  
кувар  

 

 

Н А Ј Н О В И Ј Е